@King said:

In reply to: https://mastodon.nl/users/zandbelt/statuses/108216349816862142

🦒 [4. e6] ♟ e7 → e6

@Jochen_Jansen's turn

Fri, 29 Apr 2022 16:40:56 GMT

FEN: rn1qkbnr/pp3ppp/2p1p3/3pPb2/3P4/2N5/PPP2PPP/R1BQKBNR w KQkq - 0 5

castling.club